Navigera

En utvecklande upplevelse!


Kursveckor 2018: Vecka 5, 15, 20, 34, 41 och 47.
Samtliga kursveckor hålls på Två Skyttlar i Örby/Kinna.

Kursveckor 2019: 
Vecka 5, 20, 37 och 46.
Samtliga kursveckor hålls på Två Skyttlar Örby/Kinna

UGL bygger på upplevelsebaserad inlärning där egna och andras erfarenheter står i centrum för lärandet. Kursen bidrar till en ökad självinsikt och en ökad förståelse för grupprocessen och ledarskapet i relation till gruppens mognad.

För mer information, kontakt och anmälan, se www.ugl-ledarskap.se

UGL